EMU – en motmakt mot USA?

Utanför Konsum träffar vi på en av de flensbor som vi hyser stor respekt för. När vi ger henne flygbladet mot EMU berättar hon att hon tänker rösta ja. Inte för att hon vill överlåta makten över Sveriges ekonomi till sex bankdirektörer i Frankfurt. Inte för att hon tror på ja-sidans löften om nya jobb, lägre matpriser eller fler dagisplatser. Utan för att hon ser nödvändigheten av att bygga en motmakt mot USA.
USA är idag ensam supermakt med en militär kapacitet lika stor som samtliga övriga länder tillsammans. USA:s dominans har inte inneburit fred och avspänning. Tvärtom kännetecknas vår tid av en alltmer aggressiv imperialistisk expansion. För att försvara sina ekonomiska och militära positioner åsidosätter USA öppet folkrätten. Det skapas ett läge av permanent krig mot verkliga eller skapade fiender. Supermaktsarrogans och brutalt maktspråk undergräver FN:s och andra internationella organs möjlighet att agera.

Det är nödvändigt att bygga motmakter mot USA:s ensidiga dominans. När människor inom den breda vänstern för fram EU som en möjlig motmakt är den en åsikt som måste tas på allvar. Vi förstår och hyser respekt för de argument som ligger bakom en sådan uppslutning bakom EU/EMU. Men vi anser att de bygger på en önskedröm.

Det är visserligen sant att EU i vissa avseenden kan komma att utgöra en motmakt mot USA. Den Europeiska Unionen är i grunden ett uttryck för det västeuropeiska kapitalets ambition att utmana japanska och nordamerikanska konkurrenter. Genom att värna den egna markanden, de egna länderna och det egna kapitalet bygger man murar mot alla de miljarder människor som befinner sig utanför vår ”gemenskap”. Det västeuropiska kapitalet vill öka sina vinster, gärna på bekostnad av det amerikanska kapitalet. Men för de människor som i tredje världens svältlönefabriker arbetar ihop till storföretagens vinster, för de människorna stänger EU sina gränser.

En verklig motmakt mot USA måste bygga på en politik där människor över hela värden samarbetar för demokrati, solidaritet och fred. Det måste bygga på värderingar där mänskliga behov och naturens begränsningar sätts före den snäva profitjakten. Det är en politik som är raka motsatsen till den nyliberala högerpolitik som EMU är ett uttryck för.

Vi måste arbeta för en rättvis handelspolitik som motverkar dagens ojämlika förhållanden på världsmarknaden, för en internationell skuldavskrivning som ger tredje världens länder möjlighet att utvecklas på egna villkor och för en skatt på internationella valutatransaktioner för att motverka skadlig spekulation.

FN är idag den enda världsomspännande organisation som skulle kunna utveckla ett alternativ till dagens ordning där militär och ekonomisk styrka är avgörande. Men för att ett sådant alternativ ska bli verklighet måste FN demokratiseras och stormakternas dominerande ställning brytas.

I det arbetet, för en rättvis och solidarisk värld, kan vårt samarbete varken utgå från eller begränsas till den geografiska del av jorden som vi råkar vara födda på.

Lillemor Johanson
Lisa Molin
Vänsterpartiet i Flen

Av 0 369
%d bloggare gillar detta: