Demokratin sätts ur spel vid ett ja till EMU!

I EMU kommer sex bankdirektörer i ECB, den Europeiska Centralbanken i Frankfurt, att ha makten över flera hundra miljoner människor. De är inte folkvalda och det är förbjudet att påverka dem. Inte heller kan de avsättas eller avkrävas ansvar för sina beslut.
Om en svensk folkvald regering eller riksdag vill påverka ECB begår man ett brott som strider mot EMU:s ”grundlag”. Det öppnar för ett expertstyre som strider mot våra demokratiska traditioner och på sikt avhänder oss våra möjligheter att utforma vår långsiktiga ekonomiska politik. Men då kan vi väl, kanske en del invänder, stifta egna lagar som ställer ECB:s direktiv ur spel? Då ska man veta att ECB kan utfärda egna förordningar som går före våra egna instiftade lagar om de hamnar i konflikt med varandra.

I ECB har man samlat verkställande, lagstiftande och dömande makt i ett enda organ vilket strider mot den demokratiska traditionen att låta dessa tre maktcentra vara åtskilda. Av detta drog den första EMU-utredningen, Sverige och EMU (SOU 1996:158) också den enda riktiga slutsatsen att ”EMU inte är demokratiskt och kan heller inte sägas vara bra för demokratin”.

Låt också oss dra den slutsatsen i valet 14. september och rösta nej till EMU!

Kari Jess,
Högskolelärare, Flen

Av 0 371
%d bloggare gillar detta: