Manifestation för demokrati i Iran

På årsdagen av ett studentuppror i Iran, den 9 juli, genomfördes manifestationer för demokrati och mänskliga rättigheter över hela världen, så också i Flen.

Farzaneh Kavoosfar läste en dikt om sin bror som mördades av regimen. Bahram Davoudi läste upp en appell som antogs av mötet. Ali Abbasi och Daniel Mehrdad spelade upp en iransk studentsång. Farzaneh och Daniel hade också gjort en liten utställning och situationen i Iran. Efter manifestationen visades en autentisk film från stening och piskstraff i Iran.

Manifestationen i Flen antog den här appellen, som lästes upp av Bahram Davoudi.

Mötesdeltagare,
Idag är det den 9 juli. Det är en viktig dag för oss iranier. Det är årsdagen av en stor studentprotest som den iranska regimen brutalt slog ned. På just den här dagen anordnas manifestationer runt om i hela Iran, och även på många platser där iranier lever i exil. Huvudparollen för oss är demokrati och mänskliga rättigheter i Iran.

Iran en diktatur som styrs av religiösa ledare, eller mullor som de islamska prästerna kallas.

Politisk opposition är helt förbjuden. Iran har tusentals politiska fångar och tortyr är mycket vanligt. Även andra omänskliga straff som stening, stympning och piskning är vanliga.

Kvinnoförtrycket är mycket starkt och reglerat i den islamska lagen. Man kan alltså säga att kvinnoförtrycket är statligt organiserat.

Regimen satsar mer på att lära ut vidskepelse i skolor och universitet, istället för riktig kunskap och vetenskap. Flera professorer har fängslats för att de lär ut vetenskap, t.ex. Darwins utvecklingslära.

Trots det här hårda förtrycket så växer protesterna mot regimen. I flera veckor har studenterna demonstrerat mot diktaturen. Studenterna är föregångare i kampen för demokrati, men även folket deltar i protesterna.

Bland oljearbetarna blir kravet på en politisk generalstrejk allt starkare. Om studenternas protester förenas med en strejk bland arbetarna så kan regimen störtas.

Men regimen kommer inte att ge sig frivilligt. Dom har hela tiden ökat våldet och repressionen mot de som protesterar. På bara några veckor har de arresterat mer än 5000 politiska fångar. Risken är stor att dessa fångar utsätts för tortyr eller till och med dödsstraff.

Om mullornas diktatur ska kunna störtas, så måste alla progressiva krafter i hela världen stödja kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i Iran. Det är därför vi har samlats här idag och vi har följande krav

1. Villkorslös amnesti för alla politiska fångar

2. Politisk demokrati med flerpartisystem och yttrandefrihet.

3. Jämlikhet mellan kvinnor och män.

4. Avskaffa alla former av inhumana straff, t.ex. stening, stympning och piskning.

5. Kunskap och vetenskap istället för religion och vidskepelse i skolor och universitet.

6. Skilj på religion och politik. Iran måste bli en sekulär demokrati.

Men vi ställer också krav på den svenska regeringen och svenska företag. Det pågår en omfattande handel mellan Sverige och Iran. Den iranska regimen är beroende av svenska varor och av att kunna exportera till Sverige. Sveriges regering kan använda handelspolitiken som ett verktyg för att pressa den iranska regimen till demokratiska eftergifter.

Av 0 403
%d bloggare gillar detta: