Vänstern stödjer kommunals lönekamp

Kommunal ställde en fråga till de politiska partierna i fullmäktige om hur de ser på kommunals lönekamp. Vänsterpartiet svarade så här:
Var står Vänsterpartiet i Kommunals lönekamp?

Vänsterpartiet stöder Kommunals kamp för högre löner. Partiet har krävt att statliga medel tillförs kommuner och landsting i syfte att möjliggöra ett lönelyft för kommunals medlemmar. Partiet har länge varit mycket aktivt, såväl centralt som lokalt, i frågan om kvinnolöner – vilket i högsta grad berör just Kommunals medlemmar.

Vänsterpartiet i Flen har i en motion yrkat att kommunen ska se över timanställningarna i syfte att istället skapa tillsvidareanställningar, företrädesvis på heltid.

Flensvänstern har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, där partiet frågar hur den borgerliga majoriteten tänkt sig att lösa rekryteringen av personal till bl a barn- och äldreomsorg i framtiden. Vänsterpartiet menar att löneläget har stor betydelse i detta avseende.

Vänsterpartiet har uppmanat sina parlamentariker att respektera konfliktvillkoren, och inte agera på ett sätt som kan betraktas som strejkbryteri.

Visar Vänsterpartiet offentligt var vi står?

Flensvänstern har vid ett flertal tillfällen offentligt visat var vi står i frågan om Kommunals löner. Den 8:e december 2002 genomfördes en aktivitet på stan till stöd för Kommunals krav. Kommunals lönekrav ägnades en stor del av Flensvänstern första maj-tal. Partiet har inbjudit representanter för Kommunal Sörmland och flensavdelningen till en diskussion kring möjliga strategier för att höja lönerna för Kommunals medlemmar. Partiet har, när frågan om strejkens effekter behandlats i BU-nämnden 030522, yrkat på att strejken ska få fullt genomslag och att politiker inte ska öppna skolorna i kommunen.

Vänsterpartiet i Flen 030522

Av 0 372
%d bloggare gillar detta: