Kamrater, mötesdeltagare

Har ni hört Mikael Wiehe när han sjunger sin satirvisa: ”…och kvinnorna dom bara demonstrerar, och opponerar, och kverulerar…”?

Ja, vad bråkar dom för egentligen, kommunalarna. Det sägs ju att Sverige är världens mest jämställda land, att vi har nått så långt när det gäller rättvisa och jämställdhet så att både klasskampen och kvinnokampen är passé. Men hur är det egentligen?
1982 tjänade en kommunalarbetare i genomsnitt 91,4% av en verkstadsarbetares lön. Idag har kommunalarens lön sjunkit till 83,6% av verkstadsarbetarens lön.

För tjugo år sedan tjänade en vd i ett börsbolag 8 gånger så mycket som en genomsnittlig LO-medlem. Idag tjänar vd:n 40 gånger så mycket som LO-medlemmen.

Men när kommunal nu går ut i strejk för skäliga löner, då kommer genast maktens män och påstår att dom inte tar sitt samhällsansvar. Att deras strejk kommer att leda till inflation och arbetslöshet. Det är kommunalarnas fel, sägs det, att gamla och sjuka inte får den vård de behöver, att barnen lämnas vind för våg.

Vi säger tvärtom. Kommunalarnas strejk är ett uttryck för att de tar sitt samhällsansvar. Dom värnar välfärden och den offentliga sektorn genom att ta strid för skäliga löner och arbetsvillkor. Om någon ska vilja arbeta inom vård, skola och omsorg i framtiden, så måste löner och andra arbetsvillkor förbättras radikalt. Det får inte vara så att det värderas högre att lägga asfalt än att lägga gamla.

Och kom inte och säg att det inte finns pengar. VD:n behöver inte tjäna 40 gånger så mycket som LO-medlemmen. VD:n behöver inga skattesänkningar. Tvärtom, vi behöver högre skatter på höga inkomster. Skatt efter bärkraft är en gammal fin paroll. Pengarna behövs till vården, skolan och omsorgen. Den offentliga sektorns andel av bruttonationalprodukten har sjunkit sedan mitten av 80-talet. Det är dags att ändra på det nu!

Men det är naturligtvis inte bara lönen som har betydelse om vi ska kunna höja kvaliteten i den offentliga sektorn. Det är inte bara lönen som har betydelse om vi ska kunna erbjuda attraktiva arbetstillfällen som kan locka den personal som behövs. Det handlar också om andra arbetsvillkor.

Här i Flens kommun har vi från Vänsterpartiet krävt att kommunen ska omvandla så många timanställningar som möjligt till fasta jobb. De anställda som idag har deltid men önskar heltid borde också kunna erbjudas det.

På Heden i Malmköping har man haft ett försök med så kallat 3+3 schema. Både personal och ledning är mycket entusiastiska och sjukskrivningarna har gått ner dramatiskt, från 244 sjukdagar till 139 under samma period. Personalen upplever en mycket större arbetstillfredsställelse och tycker att det är roligt att gå till jobbet. Nu måste försöket förlängas så att man kan göra en riktigt bra utvärdering. Slår det så väl ut som det verkar, så finns det all anledning i världen att permanenta försöket och även sprida det till andra liknande arbetsplatser.

—————————————-

I höst ska vi ha en folkomröstning om EMU. Jasidan vill gärna få oss att tro att valet handlar om ifall vi ska behöva växla när vi åker på semester. Men det handlar om något mycket större än så. Det handlar om makt och demokrati. Ska vi överlåta stora delar av den ekonomiska politiken åt sex bankdirektörer i Frankfurt? Sex bankdirektörer som vi varken får välja eller avsätta i allmänna val. Sex bankdirektörer som är förbjudna att ta politiska instruktioner. Sex bankdirektörer som bara får ha ett enda mål för sin verksamhet, nämligen låg inflation. Sex bankdirektörer som inte får bry sig om arbetslösheten, som inte får bry sig om välfärden, som inte får bry sig om tillväxten.

”I EMU ska du ha låg lön och vara lätt att avskeda. Men du slipper växla…” så står det på ett av våra flygblad där borta. Och precis så är det. Regeringens egen utredare Lars Calmfors påpekar att om vi inte längre kan använda räntan som verktyg för möta ekonomiska upp- och nedgångar, då måste vi vidta andra åtgärder.

Till exempel måste vi få en ”flexiblare” arbetsmarknad, och vi måste skapa ”incitament för en ökad rörlighet på arbetsmarknaden”. På vanlig svenska betyder det att du ska vara lätt att avskeda, ha låg lön och vara beredd att flytta till t.ex. portugal eller grekland om dom behöver arbetskraft. Trygghetssystem som t.ex. en allt för generös a-kassa och sjukförsäkring och sånt tjafs, det ses som ett problem eftersom det kan göra att folk inte riktigt har den rätta viljan att rycka upp hela tillvaron med rötterna, flytta över halva kontinenten, och ta vilka jobb som helst till vilken lön som helst.

Allt det där har många människor insett. Därför är också en klar majoritet av svenska folket mot ett EMU-medlemskap. Många av de som röstade ja till EU-medlemsskapet, kände sig lurade efteråt och de blir nog inte lika lätta att skrämma igen.

Och mycket talar för att Nej-sidan faktiskt kan vinna folkomröstningen trots att ja-sidan är så överlägsen när det gäller media och ekonomiska resurser. Dels har vi ju goda argument för vår sak. Dels har vi ett hemligt vapen, en ”trojansk häst” i spetsen för ja-kampanjen, nämligen Göran Persson.

Först var det hans uttalande att om nej-sidan vinner folkomröstningen, ja, då får vi väl ordna en ny och hålla på tills det blir ja. Ett sådant demokratiförakt imponerar nog inte särskilt på väljarna.

Sedan dumpade han LO och löntagarna och gjorde klart att han hellre bedriver ja-kampanjen ihop med borgarna. Det gjorde han eftersom han inte kan acceptera LO:s buffertfonder som var avsedda att skydda mot de svåra ekonomiska kriser som kan väntas vid ett emu-medlemskap. Att negligera löntagarnas oro för jobben och välfärden är nog inte heller något vinnar-recept.

Och som kronan på verket har han nu gått ut och beordrat munkavle på emu-kritiska socialdemokrater. Listan över ministrar, riksdagsledamöter och politiska tjänstemän som beordrats att hålla tyst, är förfärande lång.

Mjukis-Persson som förut ville resonera, diskutera och bedriva folkbildning för att vinna folkomröstningen, har förvandlats. Istället beordrar han rättning i leden och tyst i klassen. Här får bara finnas en åsikt, och finns det fler så ska dom tystas.

Men inte heller detta var nog ett särskilt smart drag. Väljarna vill själva avgöra vilka argument de vill lyssna till. De vill kunna väga för- och nackdelar och sedan ta ställning själva.

Men även om vi har ett hemligt vapen, en trojansk häst på motståndarsidan, så krävs det stora insatser om vi ska vinna folkomröstningen. Det krävs att många av oss engagerar sig, lär sig mer och deltar i diskussionerna på jobbet, i skolan och i föreningen. Ett bra tillfälle att lära sig mer om frågan är att delta på den kurs vänsterpartiet ordnar den 6 maj på kvällen. Ni är alla välkomna att delta då.

———————–

Här i vår lilla kommun har vi haft förmånen att få ta emot många nya invånare från andra länder. Vi borde ta tillvara de enorma möjligheter som bjuds oss mitt framför näsan.

Hit kommer människor med intressanta erfarenheter och spännande livsöden. Människor med imponerande utbildningar som inte kostat oss en krona. Människor som gärna vill bo i våra tomma lägenheter och betala hyra. Människor som gärna vill hjälpa till att ta hand om våra gamla. Människor som gärna handlar i våra affärer så att vi får snurr på den lokala handeln. Människor vars barn kan lära våra barn nya spännande lekar från andra länder.

Men tyvärr sjabblas möjligheterna i stor utsträckning bort. Genom införande av visumtvång, transportörsansvar och mängder av andra regler som följer av schengenavtalet, har vi flyttat den svenska gränsen så långt bort att de flesta aldrig ens har en chans att ta sig hit.

För de som ändå lyckas väntar i många fall omänskliga väntetider, som gör att de sakta men säkert bryts ned. De allra flesta får avslag. Migrationsverket och utlänningsnämnden verkar se en Münchhausen i varje flykting. ”Har du inget pass så visar det att du vill dölja något.” ”Har du pass så visar det att du inte har något att frukta. Men tillbaka ska du hur som helst!”

Faktum är att det idag är betydligt vanligare att flyktingar får uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl än av politiska skäl. Exempel på humanitära skäl är t.ex. att flyktingen mår så dåligt av den långa handläggningstiden så att man helt enkelt inte kan skicka tillbaka honom eller henne.

Vänsterpartiet kämpar på alla nivåer för att den svenska flyktingpolitiken ska bli mer generös, human och solidarisk.
• Säg upp schengenavtalet.
• Avskaffa reglerna om transportörsansvar.
• Lägg ner utlänningsnämnden och ersätt den med domstolsprövning för en rättssäker asylprocess.
• Automatiskt uppehållstillstånd för asylsökande som har väntat 18 månader eller mer.

Leve 1 maj. Leve den internationella solidariteten!

Av 0 494
%d bloggare gillar detta: