Inga nedskärningar i barnomsorgen!

Vänsterpartiet vägrar att spara på små barn och barn med särskilda behov. Det betyder att partiet säger nej till besparingarna inom Flens förskolor och delar av de besparingar som riktar sig till barn i grundskolan.
Det beslutade partiets medlemmar på ett möte på tisdagkvällen.

– Det är fullständigt oacceptabelt att ta bort mer personal vid förskolorna, säger Staffan Jonsson, vänsterpartiets representant i nämnden.

– Vi har redan fått kritik från Skolverket för att vi har stora barngrupper och inte lever upp till målen. Det är helt omöjligt att göra ännu fler försämringar.

Vänsterpartiet går också emot de besparingar inom grundskolans område som drabbar barn med särskilda behov.

– Besparingarna får aldrig gå ut över barn som behöver en talpedagog, barn som måste jobba i små grupper eller barn som är tvungna att ha stöd för att lära sig svenska språket, säger Staffan Jonsson.

Däremot accepterar Vänsterpartiet den förändring av industriprogrammet som innebär att flensungdomar fortfarande kan få en utbildning som leder till arbete inom industrin.

Vänsterpartiet accepterar också en nedläggning av Sigridslunds skola.

– Vi har stor förståelse för argumenten att skolan spelar en roll för bygden och att den har ett kulturhistoriskt värde, säger Staffan Jonsson.

– Men vi ser en nedläggning av skolan som mindre smärtsam än andra besparingar.

Vänsterpartiets nej till besparingar inom förskolor och på barn med särskilda behov innebär att nämnden kommer gå med underskott under 2003.

– På sikt kan det naturligtvis inte fortsätta, säger Lillemor Johanson, vänsterpartiets ersättare i nämnden. Men vi måste akta oss för panikåtgärder.

Vänsterpartiet vill komma tillrätta med underskottet genom flera steg.

Det första är att inte längre överkompensera de enskilda skolorna. Det handlar om 1, 2 miljoner som skulle kunna flyttas över från enskilda verksamheter till förskolornas verksamhet.

Partiet vill också göra en total översyn av antalet skolor i tätorten och en genomlysning av hela kommunens verksamhet.

– Det är dock stor risk att de här åtgärderna inte räcker, säger Lillemor Johanson. Den offentliga sektorn har under hela 90-talet fått allt mindre pengar att röra sig med. Det måste bli slut på skattesänkningar för de rika, på statliga utgiftstak och urholkade statsbidrag.

– Sverige är ett rikt land, och det är statens uppgift att fördela om rikedomar och förmögenheter till de som bäst behöver.

– Vi vill att staten går in med större bidrag till kommunerna, fortsätter Lillemor Johanson.

– Får vi inte gehör för det kravet måste vi allvarligt överväga en skattehöjning här i Flens kommun.

Av 0 399
%d bloggare gillar detta: