Ersätt timanställningar med fasta jobb!

Bra anställningsvillkor är en förutsättning för att klara rekryteringen av framtida medarbetare inom kommunen. Ska vi kunna tillgodose morgondagens behov av personal inom fr a äldreomsorgen måste vi erbjuda dagens unga en god arbetsplats med hygglig lön, bra anställningsförhållanden och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Sextiotvå procent av de kommunalt anställda LO-kvinnorna under 25 år har en tidsbegränsad anställning. I Flens kommun har 26 procent av kommunen en timanställning, inom socialförvaltningen är andelen så hög som 34 procent.

För den enskilde är timanställningar och andra tidsbegränsade anställningar ofta förknippade med otrygghet, låg lön och sämre sjukförmåner. Bristande personalutbildning, svårigheter att påtala arbetsmiljöproblem och mer hälsobesvär har också konstaterats av forskningen. Dessutom har de tillfälligt anställa ofta svårare att få lån och hyreskontrakt.

Det är lätt att tro att timanställningar är en god affär för Flens kommun som arbetsgivare. Men nu finns utredningar som visar på raka motsatsen. Paula Liukkonen, docent vid Stockholms universitet och Tekniska Högskolan i Tammerfors har i en rapport konstaterat att det är betydligt dyrare för kommunen att ha timanställd än att tillsvidareanställd personal. I hennes beräkning ingår inte bara lönen utan också kostnader som rekrytering, glapptid mellan tjänster, personalrörlighet, brist på arbetsmotivation och missnöje hos brukarna.

Ett annat problem är att många anställda tvingas till ofrivillig deltid.

Många andra kommuner erbjuder redan idag alla anställda som så önskar möjlighet att arbeta heltid. Om Flens kommun ska bli en konkurrenskraftig arbetsgivare måste vi göra detsamma.

Vänsterpartiet yrkar därför

att Flens kommun gör en genomgripande översyn av timanställningarna i syfte att minska dessa till ett absolut minimum

att Flen kommun erbjuder alla deltidsanställa möjlighet att gå upp på heltid

Flen 030308


Elisabeth Molin (v)
Kaj Johanson (v)
Kerstin Soläng (v)

Av 0 332
%d bloggare gillar detta: