Erkänn kvinnors asylrätt

Kvinnor förtrycks och förföljs på grund av sitt kön i hela världen. Förtrycket tar sig olika uttryck, men inget land är jämställt i den meningen att kvinnofrid råder.

Många kvinnor fruktar för sina liv. En del av dessa lyckas fly och några av dem tar sig till vårt land. En av dessa kvinnor är Nailja Hilchenko och hennes nu trettonåriga dotter.
Nailja Hilchenko och hennes dotter har båda personliga upplevelser av ett liv där deras människovärde, just därför att de är kvinnor, är lika med noll. De har av fruktan för sina liv tagit sig till Sverige, placerats i Flen och anpassat sig till ett nytt liv.

Ett liv som fullständigt rasade i spillror när de nyligen, fick beskedet att de inte får stanna i vårt land.

Trots att Sverige har infört en ny bestämmelse i utlänningslagen om ”rätt till skydd för den som på grund av sitt kön känner välgrundad fruktan för förföljelse” så får nästan inga kvinnor asyl i Sverige med stöd av den nya lagen. Asylsökande kvinnor med mycket starka skyddsbehov får nästan alltid avslag på sina asylansökningar. Sverige har en betydligt restriktivare hållning än länder som Kanada, USA och Nya Zeeland.

Sverige brukar slå sig för bröstet som ”världens mest jämställda land”. Den självgodheten är ett hån mot kvinnor som Nailja Hilchenko.

Idag, den 8:e mars, är det den internationella kvinnodagen. Över hela världen samlas kvinnor till gemensam kamp mot förtryck och förnedring. Över hela världen kämpar vi för det som borde vara självklart; kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Vi kräver att Utlänningsnämnden och Migrationsverket följer lagen och erkänner kvinnors asylskäl. Upphäv avvisningsbeslutet mot Nailja Hilchenko och hennes dotter.

Flen den 8 mars 2003
Vänsterpartiet i Flen

Av 0 379
%d bloggare gillar detta: