Språkförskola i Flen

På många orter med hög andel invandrarfamiljer har man med framgång inrättat språkförskolor. Syftet med dessa förskolor är bl a att så tidigt som möjligt ge barn med annat modersmål än svenska en möjlighet att systematiskt träna sin svenska. Detta har sedan stor betydelse för deras förmåga att lyckas med sina studier när de kommit upp i skolåldern. En förskola med denna inriktning skulle fylla sin plats även i Flen.
Kostnaden för att inrätta en språkförskola borde vara låg. En satsning på vidareutbildning, och möjlighet till studiebesök på etablerade språkförskolor, för redan anställd personal är förmodligen tillräckligt i ett första steg.

Detta kan ske inom ramen för beslutade medel för kompetenshöjning. Att satsa på denna typ av kompetens inom förskolan kommer naturligtvis också de barn till del, som har en långsam språkutveckling, oavsett ursprung.

Vänsterpartiet föreslår därför

att kommunen undersöker möjligheterna att starta en språkförskola i Flens tätort

Flen 2002-11-22

Kerstin Soläng

Vänsterpartiet
Av 0 367
%d bloggare gillar detta: