Om ungdomars ferielön

Sommaren 2002 kunde vi läsa följande i tidningen: Ungdomars ferielön räknades in i familjens samlade inkomst vid bedömning av rätt till socialbidrag. Socialbidraget minskade alltså med summan av den ferielön som sonen eller dottern arbetade ihop under sommaren.

Att ungdomar från familjer med mycket låga inkomster på så sätt blir tvingade att bidra till familjens uppehälle med den första inkomst de har i livet är oacceptabelt.

Syftet med att ordna ferieplatser för ungdomar måste vara att motivera och ge drivkraft till vidare studier och ge en positiv upplevelse av förvärvsarbete. Detta måste särskilt gälla ungdomar från familjer där föräldrarna av olika skäl är beroende av försörjningsstöd.

Vänsterpartiet yrkar därför

att kommunen fattar beslut om att ungdomars inkomst av feriearbete inte ska påverka storleken på familjens ev socialbidrag/försörjningsstöd.

Flen 2002-10-17
Kerstin Soläng,
vänsterpartiet
Av 0 1055
%d bloggare gillar detta: