Ang rätten att arbeta politiskt på arbetsplatsen

Valdeltagandet i Flens kommun var 77,3 procent. Det betyder att 2829 personer i vår kommun inte har deltagit i den demokratiska processen, det är betydligt fler personer än de som valde att lägga sin röst på kommunens näst största parti.

Dessa fakta borde förskräcka alla som värnar om ett demokratiskt samhälle. Vår viktigaste uppgift – oavsett partitillhörighet – är att öka deltagandet i det politiska livet.

I detta läge går Flens Kommun ut med ett meddelande till sin personal där man förbjuder politiskt verksamhet på arbetsplatsen.

Konkret handlar det om att Kommunals upprop, som alltså inte får spridas i personalutrymmen hos kommunen. I direktiven står bl.a:

Från arbetsgivarens sida tar vi direkt avstånd från denna typ av politisk aktivitet på arbetsplasterna. Det är visserligen fritt fram för enskilda och även fackliga organisationer för den delen att bedriva politisk verksamhet men inte på arbetsplatsen.

Under valrörelsen överöstes människor med politiska budskap. I tidningar, radiokanaler och tv-program har väljarna kunnat ta emot politiska budskap. Men det har varit ett enkelriktat budskap, ett budskap från politiker, journalister och andra proffstyckare till alla de människor som ska utnyttja sin rösträtt.

Grunden för politiska beslut är samtalet. Att själv pröva sina åsikter i en diskussion, att lyssna på andra och kanske till och med förändra sina ståndpunkter en aning.

Idag finns väldigt få naturliga platser för det politiska samtalet. Det traditionella torget är ersatt av köpcentra, paneldebatter och ledarskribenter.

Vill vi stärka demokratin måste vi stimulera det politiska samtalet där människor i dag finns och verkar. Arbetsplatsens fikarum är en sådan naturlig plats. Personalens lunchrast är ett utmärkt tillfälle att prata politik.

Vi yrkar

att Flens kommun tar bort alla restriktioner för de anställda vad gäller att diskutera politiska frågor under sina raster och sprida politiskt material i sina personalutrymmen

Flen 020918
Lillemor Johanson,
vänsterpartiet

Av 0 502
%d bloggare gillar detta: