Rejäl arbetstidsförkortning!

Många anställda inom vård och omsorg arbetar idag deltid. De flesta är kvinnor. För dessa människor innebär deltidsarbetet, förutom en lägre inkomst, också en förlust av pension. Man talar om ”ofrivillig” deltid, och många kommuner och landsting uttalar nu en vilja att erbjuda heltid till dem som så önskar. Detta är, förutom att det ökar såväl lön som pension för den anställde, ett sätt för arbetsgivaren att lösa en personalbrist som blir allt större. Vi talar nu om att det är en rättighet att arbeta heltid.
Men om de anställda inom vård och omsorg ska kunna utnyttja denna rättighet så krävs det också att man orkar arbeta längre dagar och att man orkar göra detta fram till pensionsdagen. Vårdarbetet, som det är organiserat idag, hör till de absolut tyngsta jobben på vår arbetsmarknad. Samtidigt är det kvinnor som fortfarande har det största ansvaret för barn, hushållsarbete och sjuka anhöriga.

Lösningen på problemet med kvinnors deltidsarbete ligger inte enbart i att erbjuda heltid till dem som orkar – lösningen ligger i att sänka heltidsnormen för arbetstiden. Om ett heltidsarbete omfattar sex timmar per dag så orkar de anställda inom vården arbeta heltid, och det finns tid över för män att ta sin del av det obetalda arbetet med barn, hushåll och anhöriga!

Madeleine Gillquist och
Kerstin Soläng, vänsterpartiet i Flen

Av 0 396
%d bloggare gillar detta: