Motiverade inkomstklyftor?

Inkomstklyftorna ökar nu i allt snabbare takt. I Sverige minskade skillnaderna mellan de som har mest betalt och de som har minst, kontinuerligt fram till början på 80 talet. Sedan dess ökar skillnaden mellan de som har råd och de som inte har det i allt snabbare takt.

De femtio högst avlönade personerna inom näringslivet tjänar idag i snitt drygt trettiotvå (!) gånger mer än en industriarbetare. År 1980 tjänade de femtio högst avlönade näringslivscheferna ”bara” drygt nio gånger så mycket som en genomsnittlig industriarbetare. Det förtjänar också att nämnas att idag – liksom 1980 – är alla dessa femtio personer av samma kön. De är alla män.

En annan illustration av de djupa klyftorna mellan de som har och de som inte har, är att världens tre rikaste personers sammanlagda förmögenhet överskrider den totala bruttonationalprodukten, BNP, för världens fyrtionio (49) fattigaste länder. Men det kanske är detta som marknadsliberalerna menar när de säger att ”det måste löna sig att arbeta”…?

Madeleine Gillquist och
Kerstin Soläng, vänsterpartiet i Flen

Av 0 399
%d bloggare gillar detta: