Flerspråkig personal i äldreomsorgen

Många av våra kommuninnevånare har ett annat modersmål än svenska. När man blir gammal ökar ofta modersmålets betydelse, och ju mer man är beroende av hjälpinsatser från samhällets sida, desto viktigare är det att man kan göra sig ordentligt förstådd.
I en del kommuner försöker man därför planera hjälpinsatserna så att vårdtagare med t.ex. finska som modersmål i första hand får hjälp av finsktalande personal, osv. Det finns också exempel på kommuner som ser tvåspråkighet som en merit vid anställning och lönesättning.

Mot den här bakgrunden vill jag fråga socialnämndens ordförande:

Finns det något fungerande system i vår kommun för att vårdtagare ska få sina hjälpinsatser av personal som talar deras modersmål?
Brukar flerspråkighet ses som en merit vid t.ex. nyanställningar?
Om svaret på frågorna är NEJ, är du då beredd att verka för att vi får ett sådant system?

Flen den 020826
Kaj Johansson
Vänsterpartiet

Av 0 420
%d bloggare gillar detta: