Stöd till misshandlade kvinnor?

Det pågår ett projekt i länet under namnet ”Samling Sörmland för kvinnofrid”. I projektet deltar de större kommunerna i Sörmland; Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Kvinnomisshandel är dock inte ett problem som begränsar sig till just större kommuner, det är rimligt att anta att problemet finns även i Flen.
Jag undrar därför:

Har vi kunskap om hur många kvinnor i vår kommun som lever i en misshandelssituation?

Om svaret är ”ja” – hur många är det?

Vilket stöd ger kommunen dessa kvinnor?

Anser du att det stödet är tillräckligt?

Bedriver kommunen något arbete för att komma tillrätta med problemet på sikt?

Flen 2002-02-11
Kerstin Soläng,
Vänsterpartiet

Av 0 381
%d bloggare gillar detta: