Flens kommunfullmäktige har vid flera tillfällen diskuterat svårigheten att få igång ett fungerande ungdomsråd i Flen. Efter den senaste diskussionen slog det oss att vi börjat fundera i fel ända. Vi har fokuserat för mycket på formerna för inflytandet, istället för på dess innehåll.

Vårt förslag går alltså ut på att göra tvärt om. Vi börjar med att ge ungdomarna makt, och utgår från att de själva är kapabla att hitta formerna för att utöva den makten.

Pengar är makt. Det bästa sättet att ge Flens ungdomar makt är att ge dem pengar. Pengar som de i demokratisk ordning själva får besluta om hur de ska användas.

Mer konkret ser förslaget ut så här:

Flens kommun avsätter i nästa budget en summa pengar, förslagsvis 100 000 kronor, som ska komma Flens gymnasieungdomar tillgodo. Ungdomarna bestämmer själva hur pengarna ska användas; det kan vara ett jättedisco, en teaterföreställning, godispåsar, bättre skolmat, att skicka lärarna på en utbildningsdag eller en staty på en medelålders dam i parken utanför skolan.

De enda krav vi ställer på ungdomarna är att pengarna ska användas på så sätt att de kommer alla elever tillgodo och att besluten fattas i demokratisk ordning av eleverna själva.

Vi föreslår därför

att vi i nästa års budget öronmärker en summa pengar som Flens gymnasieelever, i demokratiska former, själva får makten över

att pengarna ska användas på så sätt att de kommer alla gymnasieelever tillgodo

Flen 010910

 

Lillemor Johanson  Lisa Molin
Vänsterpartiet  vänsterpartiet

Av 0 399
%d bloggare gillar detta: