Killar och tjejers fritid

Ang. fördelning av kommunala medel till barns och ungdomars fritidsaktiviteter

Kommunfullmäktige fattade under 1999 beslut om att bygga en ishall i kommunen. Beslutet gav upphov till funderingar kring hur stor del av de kommunala medlen som går till pojkars respektive flickors idrottsutövning.
En utredning från Kultur- och fritidsförvaltningen presenterades i januari 2000, där de egna kostnaderna för en hockeyspelare respektive ridskoleelev jämfördes. Jämförelsen kan i och för sig vara intressant, men än viktigare är det att vi som politiker kan få ett material som ger oss möjlighet att se hur stor del av de kommunala medel som Kultur- och fritidsförvaltningen disponerar som går till pojkars respektive flickors fritidsaktiviteter.

Här har kommunen ett ansvar att fördela rättvist.

Kanske är det så att många pojkar väljer att utöva någon form av idrott – ishockey, fotboll, bandy, innebandy, bordtennis etc – medan flickor i större utsträckning utnyttjar bibliotek, kursverksamhet, teaterverksamhet etc? Är de kommunala medlen rättvist fördelade mellan pojkar och flickor i detta avseende?

För att få svar på frågan föreslår vi att Kommunfullmäktige ska besluta

att uppdra till Kultur- och fritidsförvaltningen att utreda hur stor del av de kommunala medlen som går till pojkars respektive flickors fritidsaktiviteter.

Flen 2000-01-31

Kerstin Soläng,
vänsterpartiet
Av 0 464
%d bloggare gillar detta: