Får pensionärer behålla kompensation?

I samband med förändringen av högkostnadsskyddet kompenserades de pensionärsgrupper som har den lägsta pensionen med 509 kronor om året.

Från regeringens sida har man sagt att kompensationen inte ska påverkas genom förändringar i bostadsbidrag och skatt. Regeringens avsikt är att de pensionärer som får den här kompensationen verkligen får behåll 509 kronor.
Eftersom kompensationen är en faktisk inkomstökning räknas den med när kommunerna ska fastställa hemtjänstavgiften. Slutresultatet blir då att merparten av kompensationen hamnar i kommunens fickor i stället för hos pensionärens. Detta har inte varit regeringens avsikt.

Det går att förhindra ovanstående effekt om kommunen, innan man fastställer hemtjänstavgiften, justerar ner inkomsten med 509 kronor.

Min fråga är:
Avser kommunen att justera ner inkomsten, för de pensionärsgrupper som fått kompensation i samband med beslutet om högkostnadsskydd, med 509 kronor?

990924

Av 0 368
%d bloggare gillar detta: