Underteckna IULAs jämställdhetsdeklaration

En gemensam grund för jämställdhetsarbete i världens kommuner

Kommunförbundens internationella samarbetsorganisation IULA har utarbetat en jämställdhetsdeklaration, som antogs i Harare i november 1998.
Den är utformad som en lokal deklaration och inriktar sig direkt på den kommunala verksamheten. Den har presenterats för FN:s kvinnoutskott i New York och bemötts med stor respekt där.

Det svenska kommunförbundet har också antagit deklarationen.

Nästa steg för att stödja jämställdhetsarbetet i världens kommuner är att enskilda kommuner ställer sig bakom deklarationen. Den blir därmed också en utmärkt grund för oss att stå på i utarbetande av lokala handlingsplaner för ökad jämställdhet i våra egna verksamheter.

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

att underteckna IULA:s deklaration om kvinnor i världens kommuner, och därmed anta den som sin egen.

Flen 990830 för vänsterpartiet


Kerstin Soläng

Kaj Johansson

Lisa Molin

Lillemor Johansson

Av 0 407
%d bloggare gillar detta: