Ang. Strategi mot rasism

Nyligen uppmärksammandes att kommunen har hyrt ut lokaler åt en rockgrupp med nazistiskt budskap. När affären kom ut i massmedia så sades kontraktet upp på grund av att bandet inte betalat hyran…

Förutom att det är pinsamt för kommunen så sätter det också fingret på en del frågor som vi måste ta ställning till.

Personal inom skola, fritid och socialförvaltning bör ha en gemensam och genomtänkt syn på hur man ska arbeta förebyggande och bearbeta det som ligger bakom den här typen av strömningar bland ungdomar.

Man bör också ha en bättre beredskap när man möter rasistiska uttryck. Till exempel måste man lära sig att känna igen signalerna och ha väldigt klart för sig hur man ska hantera sådana situationer. Det behövs en gemensam policy. Det bör t.ex. vara självklart att rasistiskt klotter ska avlägsnas omedelbart. (I flera år har det funnits rasistiskt klotter på silon i Flen. Det borde vara en lämplig uppgift för brandkåren.)

En del av det arbete som har bedrivits t.ex. på Stenhammarskolan har fungerat bra och bör fortsätta men vi tror att det behöver fördjupas ytterligare.

I Götene kommun har man bedrivit ett projekt med just dessa frågor. Det har blivit mycket uppmärksammat i kommunerna runtomkring och i massmedia. Vi tror att Flens kommun skulle kunna ha nytta av de erfarenheter som gjorts i Götene och vill därför föreslå att man arrangerar en utbildningsdag för den personal som jobbar med dessa frågor. En sådan utbildningsdag kan vara ett första steg mot en mer genomtänkt och gemensam syn på dessa frågor.

Flen den 15 oktober 1995

För Vänsterpartiet
Kaj Johansson, Inger Andersson, Lisa Molin

Av 0 353
%d bloggare gillar detta: