Vidhåll konsultstopp

Jag reserverar mig mot personalutskottets beslut den 95.06.09 att nu påbörja rekryteringen av en ny PA-chef och att anlita konsultföretaget Dufva Ledarskap för rekryteringsarbetet.

Enligt min mening strider personalutskottets beslut mot kommunfullmäktiges tidigare beslut om s.k. konsultstopp. Beslutet om konsultstopp hade följande lydelse:

att kommunen inför konsultstopp för sådana uppgifter/uppdrag där egen kompetens finns, eller borde finnas, bland kommunens anställda, samt att dispens från konsultstoppet alltid skall beslutas av fullmäktige.

Personalutskottet sätter sig över kommunfullmäktiges beslut om ”att dispens från konsultstoppet alltid skall beslutas av fullmäktige”.

Det är också uppenbart att kompetens att anställa en PA-chef ”finns eller borde finnas” inom kommunen. Det här är en fråga som t.ex. kommundirektören borde kunna handlägga utan större problem.

Kommunen genomför just nu en översyn av hela administrationen. Jag anser att man borde invänta resultatet av den översynen innan man beslutar att påbörja en extern rekrytering av PA-chef.

Flen den 15 juni 1995

Kaj Johansson, vänsterpartiet

Av 0 383
%d bloggare gillar detta: