Försök med finansiell samverkan

Våra gemensamma resurser hanteras idag av många olika myndigheter, t.ex. kommuner, landsting, stat, försäkringskassa och arbetsförmedling. Detta leder till vissa problem i verksamhet och planering.

Vad som är lönsamt för samhället i sin helhet, är det inte alltid för en enskild myndighet. Det omvända gäller också, det som sparar pengar för en enskild myndighet blir ofta en kostnad för samhället i sin helhet.

Ett exempel är att åtgärder för att minska sjukfrånvaron i första hand ger besparingar åt staten och försäkringskassan, samtidigt som det många gånger innebär kostnader i de verksamheter där man genomför åtgärderna. Risken finns då att intresset för insatser av detta slag minskar.

Ett annat exempel är att en enskild kommun kan spara pengar genom att minska personalstyrkan, samtidigt som det inte ger någon större besparing för samhället i stort.

Utöver allt vad det innebär för den enskilde så blir effekten sämre kommunal service utan att samhället i dess helhet sparar några pengar.

Det här är ingen bra ordning. Det skulle vara en stor fördel att samla alla aktuella medel i en och samma ”börs”. Detta skulle tydliggöra vad som egentligen är en besparing och vad som i själva verket är en kostnad. Det skulle ge bättre förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande och en bra verksamhet.

Idag finns en lag om försöksverksamhet med trepartssamverkan mellan kommuner, landsting och försäkringskassor. Hitills har åtminstone 12 kommuner anmält sitt intresse. Lagen kommer dessutom att förlängas ytterligare två år och från arbetsmarknadsministern finns önskemål om att vidga försöksverksamheten med en fjärde samverkanspartner, nämligen arbetsförmedlingen.

Vi tror att det av både verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl vore en fördel för Flens kommun att bli samverkanskommun enligt ovan.

Därför vill vi föreslå att kommunfullmäktige beslutar
att
uppdra till KS att snarast undersöka förutsättningarna för och därefter ansöka om att starta försöksverksamhet med finansiell samverkan i Flens kommun.

Flen den 4 juni 1995
Kaj Johansson, Vänsterpartiet
Lars Falk, A2000

Av 0 429
%d bloggare gillar detta: