Varför bryter kommunen mot konsultstoppet?

Fullmäktige beslutade i samband med budgetsammanträdet 1993 följande:

att kommunen inför konsultstopp för sådana uppgifter/uppdrag där egen kompetens finns, eller borde finnas, bland kommunens anställda, samt att dispens från konsultstoppet alltid skall beslutas av fullmäktige.

Bakom beslutet låg ett missnöje med att kommunen tidigare alltför lättvindigt hade beslutat att anlita konsulter, och att frågorna i varje fall borde upp till en offentlig diskussion.

Ändå har kommunen nu anlitat en konsultfirma, s.k. ”headhunters”, för att rekrytera förvaltningschefer till BU- och miljöförvaltningen, samt rektorer till de nya områdena inom skola och barnomsorg. Frågan har inte behandlats i fullmäktige.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor:

  1. Vem eller vilka har fattat beslutet att anlita konsulter för dessa uppdrag?
  2. Hur stor är den beräknade totalkostnaden?
  3. Anser du att det bland kommunens c:a 1200 anställda ”finns eller borde finnas” kompetens att t.ex. anställa rektorer?
  4. Mot bakgrund av det beslut som fullmäktige fattade tidigare, anser du då inte att det hade varit lämpligt att föra upp den här frågan till fullmäktige för beslut?

Flen den 95.03.30

Kaj Johansson Vänsterpartiet

Av 0 395
%d bloggare gillar detta: